top of page

תמיכה במשפחות

Lending a Helping Hand

ליווי חולה במחלת קרויצפלד יעקב מלווה בקושי נפשי (ופיזי) קשה ביותר. ללוות יקיר אהוב שמתדרדר באופן דרמטי מיום ליום, ובידיעה שהסוף קרב, מהווה חוויה קשה מאוד ובלי ניתנת לעיכול והכלה. מה גם שבמקרים הגנטיים נוספת ההתמודדות עם עצם הידיעה על הסיכון המשפחתי, שרק מעצים את הפחד. אנו ממליצים לעשות את כל הפעולות האפשריות על מנת להקל על עצמכם בתקופה זו בכדי להמשיך ולשמור על עצמכם גם בתקופה קשה זו. רצוי להתארגן עם המשפחה באופן מוקדם שיוכל לשלב עזרה משולבת של מספר אנשים מטפלים, וגם לתחזק את עצמכם באופן שוטף כמו טיפולים מרגיעים, טיפולי נפש , שיוכלו לחזק אתכם בשעתכם הקשה, וכן לקדם כל תמיכה אפשרית.

בתקופת הטיפול ניתן לבקש סיוע מעמותת care givers, הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים בעלת מערך תמיכה גדול בארץ. 

כמו כן, חברנו לעמותה "שותפים למסע" שמציעה בהתנדבות מלאה ליווי רוחני וסיוע נפשי בעת ליווי אדם חולה, לו ולמטפל העיקרי בו, ולעיתים גם לכלל המשפחה. 

עמותה זו גם מציעה קורסים וקבוצות תמיכה לאנשים שעברו אובדן, או מצויים באבל.

אתם מוזמנים לפנות אליהם. אשת הקשר: שלומית לפיד- 054-2125400.

בנוסף, אנו מציעים קשר עם עו"ס תואר שני המתמחה בליווי משפחות של חולים סופניים ובאובדן - יאיר נורדן 052-3738008. הפגישה יכולה לכלול גם ביקור בית. פגישה ראשונה בחסות העמותה. הפגישות הנוספות בתשלום.

 

bottom of page