top of page

הצטרפות למאגר חסוי המשמש עבור מחקר בלבד 

Network
כל אחד ואחת מאיתנו חשובים!
רק יחד נוכל לבנות מאגר משמעותי לקידום מחקרים פורצי דרך במחלה.
השאיפה שלנו היא 1000 נדגמים! 
כן, זה אפשרי! גייסו גם את משפחותיכם.

 
ראו בכך השקעה ודאגה לעתידכם ולעתיד משפחותכם!

לקריאה על מיזם המאגר

בני משפחות של חולים, שהם גנטיים מוזמנים להירשם.
(בני משפחות חולים שאובחנו, או שיש מספר חולים במשפחתם, או שהם בני קהילת לוב-טוניס ויש חשד למחלה במשפחתם).


חשוב! לא ניתן יהיה לגלות נשאות דרך מתן דגימה למחקר. הדגימות מקודדות במספרים כך שגם החוקרים לא חשופים למידע זה. 

כל משתתף רשאי להסכים לדגימה מסוימת ולסרב לדגימות אחרות, וכן להסיר את הסכמתו להשתתף במחקר בכל נקודת זמן. מאגר זה יכול גם לשמש כבסיס בהמשך לניסויים קליניים לתרופות ניסיוניות לכל מי שיהיה מעוניין בכך (בהתאם לקריטריונים שיקבעו), אם וכאשר תצא תרופה שמחוייבת בניסויים אלו. 

המאגר הינו חסוי  ועם אישור לרישום על פי חוק מאגרי המידע של משרד המשפטים.
טופס הצטרפות למאגר הדגימות
האם עברת בדיקת נשאות ואובחנת כנשא/ית המוטציה בגן
מהי מידת קירבתך לחולה במחלה? (ניתן לסמן מס' תשובות)
מה מידת היענותך לתרומת דגימות?
אילו דגימות תהיה נכון לתרום למאגר?

תודה רבה על היענותך ותרומתך!

בזכותך יהיה ניתן לעשות צעד קדימה לקראת פתרון!

bottom of page