top of page

הצטרפות למאגר חסוי המשמש עבור מחקר בלבד 

Network
ההרשמה מיועדת עבור בני משפחות עם הסיכון הגנטי למחלת קרויצפלד יעקב
וכן עבור חולים ספוראדיים או גנטיים (עבור חולה נא לפנות גם דרך יצירת קשר דחופה).

כל אחד ואחת מאיתנו חשובים!
רק יחד נוכל לבנות מאגר משמעותי לקידום מחקרים פורצי דרך במחלת קרויצפלד יעקב.
השאיפה שלנו היא 1000 נדגמים! 

כן, זה אפשרי! גייסו גם את משפחותיכם. ראו בכך השקעה ודאגה לעתידכם ולעתיד משפחותכם!

איך זה מתבצע? 
לאחר ההרשמה ניצור איתכם קשר, כאשר האיסוף יהיה מהאיזור שלכם. יגיע אליכם צוות מקצועי מקופ"ח כללית (ביובנק נגב סורוקה) יסביר לכם ויחתים אתכם על טופס הסכמה לתרומת דם רגילה.
תרומת הדם עוברת עיבוד, נשמרת בביובנק (מאגר הדגימות) ומחולקת לחוקרים מכל העולם שמקדמים את המחקר על המחלה. הדגימות עוברות לחוקרים מקודדות במספרים בלבד, ואין ביכולתם לזהות את התורמים. 
חשוב! לא ניתן יהיה לגלות נשאות דרך מתן דגימה למחקר.

כל משתתף רשאי להסכים לדגימה מסוימת ולסרב לדגימות אחרות, וכן להסיר את הסכמתו להשתתף במחקר בכל נקודת זמן. מאגר זה יכול גם לשמש כבסיס בהמשך לניסויים קליניים לתרופות ניסיוניות לכל מי שיהיה מעוניין בכך (בהתאם לקריטריונים שיקבעו), אם וכאשר תצא תרופה שמחוייבת בניסויים אלו. 

המאגר הינו חסוי  ועם אישור לרישום על פי חוק מאגרי המידע של משרד המשפטים.

לקריאה על מיזם המאגר
טופס הצטרפות למאגר הדגימות
מהי מידת קירבתך לחולה במחלה? (ניתן לסמן מס' תשובות)
האם עברת בדיקת נשאות ואובחנת כנשא/ית המוטציה בגן
אילו דגימות תהיה נכון לתרום למאגר?

תודה רבה על היענותך ותרומתך!

בזכותך יהיה ניתן לעשות צעד קדימה לקראת פתרון!

bottom of page