top of page

  נבדקת ונמצאת נשא/ית של המוטציה הגנטית
הגורמת לסיכון למחלת קרויצפלד יעקב

Hope.jpg

אל תיפול רוחך!!! 

 

הנשאות כשלעצמה הינה אות אזהרה בלבד, ולא בהכרח תביא למחלה!

כיום, לאחר תשאול של משפחות רבות, אנו יודעים לומר שהסטטיסטיקות שאנשי מקצוע ובינהם רופאים, גניטקאים וחוקרים, מציגים בפני המשפחות עד היום, שגויות בבסיסן, לאור היעדר נתונים על מעקב אחר נשאים וחולים.

חדירות המחלה אינה מלאה - כלומר, לא כל מי שנשא יחלה בה. בהיעדר מעקב מסודר, נבחן זאת רק על פי הגיון בריא: אם במאות משפחות חולים במעגלים רחבים שבדקנו קיימים לעיתים מקרה בודד או אפילו כמה מקרים מתוך עשרות אנשים (שבאופן סטטיסטי 50% או 25% מהם נשאים), המסקנה המתבקשת היא שעצם הנשאות אינה בגדר הכרח לחלות.

יתרה מכך, איתרנו מספר אנשים בגילאי ה-90, שנמצאו כנשאים של מחלת קרויצפלד יעקב, בני משפחתם אף חלו בגיל מאוד מוקדם, והם עצמם בריאים ולא חלו במחלה. כלומר, אין הכרח לחלות בשום גיל!!!

כיום ידוע שהגנטיקה כשלעצמה היא פוטנציאל בלבד, כשחלק מהגנים מופעלים ומושתקים כתלות בנסיבות חיים. זהו תחום שנקרא אפיגנטיקה, ואנחנו מכוונים את המחקרים גם בכיוון זה. העובדה שיש לאדם גן מסויים אינה מחייבת שגן זה יופעל ויתבטא, ושאם יופעל, כמות החלבון שייצר תהיה גבוהה מספיק לגרום למחלה. מידת הביטוי של הגן היא זו שתיקבע את פריצת מחלת קרויצפלד יעקב, ועל כך יש לנו השפעה באורח החיים - ע"י תזונה, פעילות גופנית, רגיעה נפשית, צמצום חשיפה לרעלים, ועוד, המקדמים בריאות גופנית ונפשית טובה. להרחבה בראיה נטורופתית.

על השתקת גנים תוכלו לקרוא גם במחקרים וכתבות.

חשוב לדעת שכיום ניתן לקבל טיפול פסיכולוגי ללא עלות או בעלות נמוכה במסגרת קופות החולים, כחלק מסל הבריאות, וכדאי מאוד להיעזר בשירות זה או לחילופין בטיפול פרטי. אל תישארו עם זה לבד.    

bottom of page