top of page

קישורים לאתרים שימושיים

Holding Hands

זכויות החולים

האגודה לזכויות החולה בישראל

כל זכות

עמותת לילך - החולה הנוטה למות.

טיפול בחולה

עמותת רעות משפחה מטפלת

עזרה נפשית דחופה - ער"ן

ציוד ועזרים לחולים

יד שרה

עמותת מ.י.ל.ב.ת – המרכז הישראלי לאביזרי עזר לאנשים בעלי מוגבלויות.

עזרים – מאגר המידע הישראלי לטכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר.

עמותות קרויצפלד יעקב בעולם

cjdisa - עמותת ארגון הגג של עמותות קרויצפלד-יעקב בעולם. באתר זה תוכלו למצוא פירוט של עמותות החברות בארגון והפניה לאתרים שלהם.

CJD Foundation - העמותה האמריקאית והגדולה ביותר בעולם.

Prion Alliance - עמותה שהקימו זוג חוקרים מהארווארד, שבת הזוג נשאית של מחלת פריונים דומה FFI.

עמותת עמדא (עמותה ישראלית לאלצהיימר- תוכלו להיעזר בחומרים שהם מציעים)

האיגוד הנוירולוגי בישראל-

עשרת הדיברות לשמירה על בריאות המוח

 

bottom of page