בראיה נטורופתית מקצועית חוקרת

 • תרומת אורח

  100
  תרומתך החשובה תסייע לנו לקדם מחקרים על טיפול ומניעת המחלה
  תקף לשבוע אחד
  • תרומת ארד

   250
   תרומתך החשובה תסייע לנו לקדם מחקרים על טיפול ומניעת המחלה
   תקף לחודש אחד
   • מידע לבריאות מאוזנת והעלאת החוסן האישי
   • להפחתת הסיכון למחלות קשות בכלל
   • מנוי לחודש
  • תרומת כסף

   500
   תרומתך החשובה תסייע לנו לקדם מחקרים על טיפול ומניעת המחלה
   בתוקף למשך 4 חודשים
   • מידע לבריאות מאוזנת והעלאת החוסן האישי
   • להפחתת הסיכון למחלות קשות בכלל
   • מנוי ל-4 חודשים
  • תרומת זהב

   1000
   תרומתך החשובה תסייע לנו לקדם מחקרים על טיפול ומניעת המחלה
   תקף לשנה אחת
   • מידע לבריאות מאוזנת והעלאת החוסן האישי
   • להפחתת הסיכון למחלות קשות בכלל
   • מנוי לשנה

  מידע המתבסס על תשאול מאות משפחות חולים