top of page

בטיחות למניעת העברת מחלת קרויצפלד יעקב- חוזר משרד הבריאות

Israeli_Ministry_of_Health_logo.png

משרד הבריאות חטיבת הרפואה הוציאה חוזר באוגוסט 2022, בדבר בטיחות ומניעת מחלת קרויצפלד יעקב בבתי החולים. המסמך נערך ע"י זיהומולוגים ומגדיר את רמת ההדבקה של מחלת קרויצפלד יעקב לסוגיה השונים.

"מחלת הפרה המשוגעת" vCJD  שהיא מחלה זיהומית בהגדרתה ושונה מהמחלה הגנטית והספוראדית, הינה המחלה המדבקת שגרמה לכל מקרי ההדבקות בעולם. לפי דיווח משרד הבריאות בארץ לא נצפה אפילו מקרה אחד שלה.

במחלה הגנטית והספוראדית, הפריונים (החלבונים מחוללי המחלה) נמצאים במוח ובמערכת העצבים בלבד, ולכן הזהירות המתבקשת היא לגבי פעולות פולשניות מאוד כמו ניתוחי מוח, עמוד שידרה ועיניים (מאחר והן מחוברות ישירות למערכת העצבים).

במסמך זה אף מוגדרות רמות האינפקטיביות (ההדבקה) של רקמות שונות, שברובן היא אפסית או נמוכה מאוד.

רמת סיכון אפסית: רקמת שומן, שריר, שתן, דם, צואה.

רמת סיכון נמוכה: נוזל חוט שדרה, כליות, כבד, ריאות, בלוטות לימפה.

רמת סיכון גבוהה: מוח, חוט שדרה, עיניים

יש לציין שממאות מקרים של חולים במחלת קרויצפלד יעקב התורשתית או הספוראדית שידועים לנו בארץ ובעולם, מעולם לא נדבק בן זוג של חולה במחלה, וזאת ללא שמירת בידוד ואף במגע מלא (הבשלת המחלה אורכת זמן מסוים).

לחוזר המלא של משרד הבריאות

bottom of page