top of page

ביטוח לאומי

Lending a Helping Hand

כדאי ומומלץ לפנות מיידית מרגע האבחון לביטוח לאומי לקבל את הזכויות עבור החולה במחלת קרויצפלד יעקב. בפגישה שקיימנו עימם הובהר כי מאחר והמחלה מהירה מאוד לא יבקשו את הופעת האדם החולה מול ועדה.

אנחנו עדיין בדיון מתמשך איתם ונעדכן כשיהיו שינויים נוספים.

להלן מכתב סיכום הפגישה עימם. 

פגישה עם ביטוח לאומי.jpg
bottom of page