העמותה לקידום הטיפול במחלת קרויצפלד-יעקב

!מקדמים היום בשביל המחר

child_concept_family_finger_girl_hand_ha

!יש מה לעשות, יחד מקדמים מחקרים לטיפול במחלה

 חולה חדש במשפחתכם? איך להיערך באופן מיידי- בסעיף טיפול ומידע משלים

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

הגענו גם לכנסת, לייצג ולקדם