top of page

מידע משפטי- מינוי אפוטרופוס

Patent Preparation and Prosecution

מינוי אפוטרופוס לחולה - 

צעד זה נעשה כשהחולה כבר במצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו.

הליך זה הינו משפטי ומחייב החלטה של בית משפט.

הבקשה יכולה להיות מוגשת לבימ"ש ישירות על ידי בן המשפחה המעוניין להתמנות כאפוטרופוס או באמצעות עו"ד. במידה ובן המשפחה מאושפז בבי"ח ניתן להגיש באמצעות עו"ס ביה"ח (במקרים בהם החולה מאושפז).

פרטים על התהליך והגשת בקשה למינוי, ניתן למצוא באתרים הבאים:

כל זכות https://www.kolzchut.org.il/

עמותת רעות https://www.reutheshel.org.il/ 

לחילופין, יש כיום אפשרות לערוך יפוי כח מתמשך, מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 להחליט מי ייטפל בצדדים השונים של ניהול חייו ורכושו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת. מיופה הכוח מחויב על פי חוק לפעול על פי ההוראות של הממנה, שהוא האדם שמינה אותו, ומינויו מתקבל רק לאחר חתימה בכתב מול עורך דין שקיבל תעודת הסמכה מהאפוטרופוס הכללי ולאחר הפקדת המסמכים הנחוצים אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.​

מהו ייפוי כוח מתמשך?


ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך משפטי אשר מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 להחליט מי ייטפל בצדדים השונים של ניהול חייו ורכושו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת מסיבות כאלו ואחרות. סיבות נפוצות שגורמות למצב הזה הן דמנציה, בעיות קוגניטיביות של גיל הזקנה, נכות שמגבילה את הניידות באופן קיצוני וכדומה. עד לא מזמן הכלי שבו היה ניתן לעשות שימוש במצבים שכאלו הוא מינוי אפוטרופוס, אך מדובר בהליך שמתבצע לאחר שאדם כבר איבד את יכולתו לקדם את הרצונות שלו ואין לו שליטה על זהותו של האפוטרופוס. בקשת מינוי האפוטרופוס מתבצעת מול בית משפט לענייני משפחה, והיא לרוב מחייבת הגשת שורה ארוכה של מסמכים, תצהירים ואישורים וזהותו של הממונה תלויה באישורו של בית המשפט. לעיתים, בית המשפט ממנה מישהו ממאגר שמות המצוי ברשות האפוטרופוס הכללי ואשר אין לו שום קשר לאותו אדם.

כאן נכנס לתמונה הכלי המשפטי החדש שנכנס לתוקף רק לאחרונה בהליך של חקיקה. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם להקדים תרופה למכה ולמנות אדם, אחד או יותר, שיהיה אחראי על קידום רצונותיו וטובתו או טובת נכסיו כאשר יכולתו לעשות זאת בעצמו תיפגע. מיופה הכוח מחויב על פי חוק לפעול על פי ההוראות של הממנה, שהוא האדם שמינה אותו, ומינויו מתקבל רק לאחר חתימה בכתב מול עורך דין שקיבל תעודת הסמכה מהאפוטרופוס הכללי ולאחר הפקדת המסמכים הנחוצים אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

דברים שחשוב לדעת על ייפוי כוח מתמשך:

  • יתרון מרכזי של ייפוי כוח מתמשך על פני כלים אחרים שהיו זמינים בעבר הוא שמיופה הכוח הוא אדם שאיתו יש לממנה היכרות קודמת, לרוב משפחתחת, ולכן הוא עדיף בהרבה על אדם או נציג של גוף ממשלתי חיצוני שמונה כברירת מחדל.

  • בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך האדם הממנה יכול לקבוע בדיוק מה הם התנאים להפעלתו, למשל חוות דעת רפואית או החלטה משותפת של מספר קרובי משפחה, כדי להגן על זכויותיו ועל יכולתו לשלוט על חייו.

  • למיופה הכוח ניתן למנות "אנשים מיודעים" שתפקידם לפקח על ההתנהלות שלו והוא מחויב לדווח להם על החלטות או פעולות שהוא מבצע. לחלופין ניתן גם לקבוע שמיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

  • בהסכמת הממנה מראש, מיופה הכוח זכאי להחזר סביר בגין הוצאות שקשורות לפעילותו ובמקרים מסוימים הממנה יכול גם לקבוע שיוענק לו שכר קבוע.

  • ניתן לקבוע כמה מיופי כוח בתחומים שונים, למשל בענייני בריאות, ענייני רכוש ועניינים אישיים. דבר שכזה מאפשר לממנה לבצע הפרדה בין אפשרויות השליטה שיוענקו לאיש הרפואה שעליו הוא סומך בענייני בריאות (ושאינו מטפל בתשלום של הממנה), לבין הסמכות על ההחלטות הכלכליות שהוא יעניק לבן או בת זוגו או לילדיו.

  • בשונה מהסרבול הכרוך במינוי אפוטרופוס, המסמכים שיש להכין עבור קביעת ייפוי כוח מתמשך הם רק עותקים מקוריים של טופס ייפוי הכוח המתמשך עצמו, חוות דעת של מומחה שמאשרת את כשירותו של הממנה לבצע את התהליך אם הדבר נחוץ וכל מסמך אחר שהממנה רוצה לצרף לייפוי הכוח (לדוגמה רשימת נכסים).

  • ייפוי כוח מתמשך יכול להשתנות לפי רצון הממנה או לאבד את תוקפו כאשר התקיים תנאי מסוים שהאדם הממנה קבע מראש (למשל התעוררות מתרדמת), או כאשר מיופה כוח מקצועי (אם מונה כזה) מאבד מעמד מקצועי רלוונטי (למשל שלילת רישיון), או אם מיופה הכוח מודיע בכתב על כך שהוא לא מעוניין בתפקידו ועוד סיבות נוספות אחרות.

bottom of page