שאלון

האם היו מקרים נוספים במשפחה?
האם החולה חווה אחד או יותר מאלה בשנים שלפני המחלה:
במידה והיתה ירידה במשקל:
תרופות קבועות בשנים שלפני:
לפני פרוץ המחלה, מה היה מזג החולה?
Which of these is a prime number?

 2018 קרן קרויצפלד-יעקב ישראל  ©

 © Creutzfeldt–Jakob Fundation Israel 2018

  • Facebook Social Icon